Regionální rada regionu KPJM ABS stavební firma Josef Masopust Image Map

Klub přátel Josefa Masopusta realizuje v Bílině projekt víceúčelového komunitního centra.

Fotogalerie z rekonstrukce vily

Projekt je v souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti NUTS Severozápad pro období 2007 - 2013, prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2 - Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst. Projekt je zaměřen na zvýšení atraktivity města prostřednictvím rekonstrukce a otevření nového komunitního centra pro obyvatele města a celého regionu. Projekt má za cíl zvýšit kvalitu života obyvatel města v oblasti volnočasových aktivit.

Cílem projektu je zvýšení kvality života obyvatel města Bílina a zvýšení atraktivity města pro návštěvníky a investory, což je plně v souladu se specifickým cílem prioritní osy – „Revitalizace a regenerace městských částí a nevyužitých objektů“, i s globálním cílem oblasti podpory – „Podpora ekonomického a společenského rozvoje středních a malých měst. Projekt též naplňuje operační cíle ROP SZ – Zvýšení kvality života obyvatel středních a malých měst, též Zvýšení atraktivity středních a malých měst pro návštěvníky a investory.

Projekt má více dílčích cílů. Je to rekonstrukce dlouhodobě chátrajícího objektu, který nedoznal dlouhodobě větší rekonstrukci. Lokalita získá větší atraktivitu prostřednictvím kvalitního zázemí a infrastruktury pro trávení volného času a konání různých aktivit s převážně volnočasovou tématikou. Vznikne nové zázemí pro pořádání kulturních, společenských a volnočasových aktivit, které povede Klub přátel Josefa Masopusta nebo jeho partneři. Aktivity jsou zaměřené zejména na děti a mládež a starší generaci. Cílem projektu je spojit tyto rozdílné věkové skupiny, kdy staří budou předávat své zkušenosti a mladí přinesou do spolupráce elán a nové myšlenky. Veškeré navrhované úpravy jsou v souladu s technickými normami. Cílem je přeměna pomalu chátrající budovy v komunitní centrum pro potřeby občanů města Bíliny s důrazem na snížení provozních nákladů.

Využití projektu nastane ihned po jeho plánovaném dokončení, na podzim 2015. Realizací projektu vznikne nový prostor, kde se budou moci setkávat obyvatelé města a jednotlivé spolky. Počítá se zde s pořádáním volnočasových akcí, seminářů, besed a např. zábavnou výukou žáků místních škol apod. Specifikem bude i sociální aspekt projektu, kdy nové prostory bude využívat i partner projektu Klokánek Teplice pro své projekty, zejména poradny pro děti a rodiče.

Objekt bude přístupný veřejnosti na bázi spolků. To znamená, že objekt mohou využívat všichni občané regionu prostřednictvím volnočasových, společenských, kulturních nebo sportovních spolků. KPJM je obecně otevřen pro široké spektrum partnerů, kteří přinesou další oblast volnočasových aktivit do komunitního centra.

Projekt Víceúčelové komunitní centrum Bílina je součástí celkové revitalizace města Bílina, zejména lokality Mostecké předměstí. Většinu investičních projektů pro veřejný prospěch realizuje město ze svého rozpočtu. Předkládaný projekt je investicí neziskové společnosti, která přispěje k zatraktivnění celé lokality a významné dominanty města.

Copyright © Klub přátel Josefa Masopusta
Home